Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV) ve Okulları

Kurullar

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) 72 üyesi, 3.700.000.000 TL sermaye ile -ismini dernekten alan- bir vakıf kurmak için gerekli yerlere müracaat eder. Üyelerin Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmasıyla birlikte 05.09.1995 tarihinde Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV) tüzel kişilik kazanır. KYÖV’ün kuruluşuna ilişkin ilan 28.01.1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanır. Vakıf meclisi, 15.03.1996’da gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı’nı -derneğin de aynı dönem başkanlığını yapan- Şerif Ünan olarak belirler. Vakfın kurucu diğer üyeleri Hasan Okumuş, Cihat Uçar, Mehmet Toker, Atakan Sonugelen, Reşat Keçeci ve Yalçın Kayalı’dır. Ayrıca ilk Denetim Kurulu Üyeleri de Ufuk Pekmertol, Sevim Deren ve Ayten Gül’dür.

Vakfın kök salmasını ve genişlemesini imkanlı hale getiren dernek üyelerinin en az üç cumhuriyet altın ile KYÖV’e bağışta bulunmalarıdır. Bağışlarla birlikte vakfın imkanları ölçüsünde esas amaç, Kocaeli’de yaşayan ancak maddi olanaklardan yoksun olan öğrencilere burs vermek, gelişimlerini desteklemek, demokratik bir eğitim anlayışının oluşmasına katkıda bulunmak ve bunları yaparken çağdaş, laik, Atatürkçü ilkelere bağlı kalmaktır. Vakıf, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli tesis ve işletmeleri kurmakla yükümlüdür.

Vakıf Başkanı Şerif Ünan öncülüğünde, gerek KYÖD üyesi bağışçılar gerekse eğitime gönül vermiş diğer tüm bağışçıların katkıları ile 1999 yılında ODTÜ KYÖD Okulları kurulur. 1999-2000 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin kabulleri yapılır. Ana sınıfında okuyan öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri dikkate alınarak gelişimlerini destekleyen programlarla ve aktivitelerle dönemlerini bitirmeleri ve ardından ilkokula ve oradan da ortaokula başarılı bir geçiş yapmaları sağlanır.

Öğrencileri liseye hazırlamak kadar üniversiteye hazırlamanın da önemli olduğunun bilincinde olan ODTÜ KYÖD Okulları eğitimcileri ve öncülerinden Şerif Ünan, bu fikirle lise kurma kararı alır ve 2018 yılında KYÖV Özel Anadolu Lisesi’nin kurulmasını sağlar. Eğitim kalitesi, seçkin eğitimci kadrosu ve öğrencilerinin yeteneklerini destekleyici çalışmalarıyla öne çıkan KYÖV Anadolu Lisesi ayrıca bulunduğu bölgenin de en iyi özel okullarından biri olarak bilinir.

KYÖV’le birlikte toplamda 30 dönümlük bir alanı kapsayan her iki kurum da gerek derslikleri ve çalışma alanları gerekse faaliyet alanlarıyla öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini destekleyecek son derece zengin ve ferah bir yapıya sahiptir. Ayrıca her iki kurumun da idari ve mali yapıları Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi tarafından karşılanırken, eğitim hizmetleri ise kuruluşu 1989’a dayanan, ülkenin pek çok farklı noktasında eğitimde idealleri belirleyen Ankara merkezli ODTÜ Geliştirme Vakfı danışmanlığında yürütülür. KYÖV’ün yönetiminde ve ODTÜ Geliştirme Vakfı danışmanlığında olan her iki kurum da kuruldukları günden bu yana Kocaeli’deki nitelikli eğitim kurumlarının başında gelir.

Uğur Saral

KYÖD Başkanı