BASIN YAYIN VE ARŞİVLEME

AMAÇ: Tüm KYÖD yayınlarını hazırlamak, KYÖD arşivini oluşturmak ve KYÖD tarihinin yazılımını sağlamak, diğer tüm çalışma gruplarının çalışmalarını toplamak ve arşiv düzeninde saklamak.

KYÖD HABER Gazetesi ve KYÖD Dergisini periyodik bir dergi haline getirmek, Derginin ülke çapında ses getirebilmesini sağlamak amacıyla kapsamını belirlemek,

Süreli Yayınların yazı ve reklam kurullarını oluşturmak, gelir getiren bir kaynak haline dönüştürmek,

Kent dökümantasyon merkezi ile ilişki kurarak değişik amaçlar için kullanılmak üzere katkı almak ve bu merkeze katkı sağlamak,

Basında KYÖD ile ilgili çıkan tüm haber ve yayınları arşivlenmek,

KYÖD ile ilgili tüm yayınları yapmak,KYÖD HABER, KYÖD Bülteni, KYÖD ÜYE KATALOĞU, KYÖD Dergisi ve Tanıtım Kitapçığını yayına hazırlamak ve dağıtımını sağlamak,

Görsel ve basılı tüm yayınları izlemek, KYÖD ile ilgili ya da KYÖD’ün ilgi alanına giren her konuda medyada çıkan haber veya programları sözlü ve yazılı olarak gecikmeden yönetime aktarmak ve tepkiler konusunda öneride bulunmak,

Çalışma Gruplarının tamamlanan çalışmalarının KYÖD bünyesinde arşivlenmesini sağlamak,

Yukarıdaki amaçlar için program-bütçe teklifi hazırlamak, bülten çalışmaları ile Dergi ve Balo programlarını üyelere ve kamuoyuna duyurmak,

Tüm Çalışma Gruplarının ürettikleri etkinlikler ile ilgili olarak diğer üyeleri bilgilendirebilecekleri ya da dışarıdan konusunda uzman kişilerin katılımlarıyla zenginleştirebilecek PERŞEMBE ETKİNLİKLERİNİ düzenlemek. Bunun için diğer Çalışma Grupları ile işbirliği yapmak.