ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİ

AMAÇ: İzmit Körfezi çevresinde yer alan yerleşimler, sanayi kuruluşları, kara ve deniz ulaşımı ile yaratılan çevre kirlenmesinin insan ve çevresi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri araştırmak, insan ve çevre sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunmak, KYÖD üyelerinin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirmek.

İzmit körfezi çevresinde yer alan yerleşimler, sanayi kuruluşları, karar ve deniz ulaşımı ile yaratılan çevre kirlenmesinin insan ve çevresi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri araştırmak, sağlığını korumaya yönelik girişimlerde bulunmak,

Bu alanda merkezi ve yerel yönetimlerce başlatılan tüm projelerin ve girişimlerin envanterini çıkarmak üzere ilgili çalışma grubu ile ortak çalışmak,

Üniversite, TÜBİTAK ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği imkanlarını geliştirerek somut öneriler getirmek,

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetim birimleriyle ortak çaılşma imkanlarını aramak

Çevre bilincini geliştirmek üzere orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik yayınlar yapmak, panaller ve yarışmalar düzenlemek,

Çalışmalar ve ortaya çıkan sonuçları kamuoyu ve üyelerimize duyurmak üzere aylık bülten çalışmalarına katılmak, açık oturum, konferans ve paneller düzenleyerek belli konularda bilgi alış-verişini yaygınlaştırmak,

Tarihsel çevrenin yok olamsını önlemek üzere başlatılan çalışmalara katkıda bulunmak, korunması gereken değerleri bulup çıkararak korunmasını sağlamak,

Kent içi ve çevresinde var olan GÖRSEL KİRLENME’nin önüne geçmek, varolan çirkinlikleri ortadan kaldırmak üzere girişimlerde bulunmak, 

Dernek üyelerinin daha iyi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için SAĞLIK SİGORTASI olanağını KYÖD dayanışması içinde araştırmak,

İşyeri, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçici bir ekip oluşturarak özellikle KÜÇÜK SANAYİ kuruluşlarına sağlık hizmeti vermek,

İş güvenliği konusunda UYARICILIK görevi yapmak, * İlgili meslek odaları ve uzman üyelerimizin katkıları ile sağlık taramaları, koruyucu hekimlik, nüfus planlaması, ilaç toplama ve kan bağışı kampanyası gibi organizasyonlar düzenlemek üzere Yerel Yönetimler ve Kentsel Alan Çalışma Grubu ile işbirliği yapmak.