ZORUNLU AÇIKLAMA 

ZORUNLU AÇIKLAMA 

Değerli üyelerimiz;                                                                                                                                06.02.2019

https://kyod.org/banka-hesaplari 

Derneğimizin ve ticari işletmemizin mevcut borçlarının ödenebilmesi için 25 Mart 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; 2018 yılı aidatının 1000 TL olmasına karar verilmiş ve 3 Haziran 2018 tarihli olağan genel kurulda da bu husus yeniden görüşülerek olağanüstü genel kurulda alınan karar bir kez daha onaylanmıştır. Söz konusu kararlar Mart ayındaki toplantıdan sonra üyelerimizin kayıtlı adreslerine mektupla bildirilmiş ve Haziran ayı ve takip eden aylarda da her bir üyeye aidat bilgileri çeşitli defalar SMS yoluyla iletilmiştir. Genel kurulun yönetim kurulumuza verdiği görev ve yasal sorumluluklar gereği üyelerimizin geçmiş dönem aidatlarının ödenmesi konusunda çalışma yürütülmektedir.

2018 ve önceki yıllara ilişkin aidatlarını zamanında ödeyen üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ancak bazı üyelerimiz farklı gerekçelerle aidat yükümlülüklerini ödememe doğrultusunda tavır almaktadır. Yasa hükmüne göre üye aidatları içinde bulunulan cari yıl içinde ödenmek zorundadır. Diğer taraftan tüzüğümüz üye ödentilerinin her yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesini öngörmüştür. Derneğimiz esas olarak üyelerinden topladığı aidatlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Üye aidatları aynı zamanda üyenin bağlı olduğu örgüte aidiyetinin bir ifadesidir. Geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelen bugün uygun olmadığı açıkça görülen aidat borçlarının önümüzdeki dönemlere bırakılma durumu bu dönem kesinlikle olmayacaktır. Yönetimimizin aldığı bu karar KYÖD’ ün geleceği ile ilgili stratejik bir karardır.

Bu nedenle geçmiş dönem aidat borçlarının ivedilikle ödenmesini rica ediyoruz. Bu hususta taksitlendirme yoluyla ödeme kolaylığı da sağlanmaktadır. Tüm üyelerin hak ve yükümlülüklerinin eşit olması prensibi gereğince ödentilerini ödememe konusunda tavır alan üyelerimiz hakkında yasal yollara başvurulacağının bilinmesini isteriz. Mecbur kaldığımız bu istenmeyen durum nedeniyle kamuoyunda haksız ithamlara maruz kalabileceğimizin de farkındayız. Ancak yükümlülüklerini zamanında yerine getiren üyelerimizin haklarını korumak adına aldığımız bu karardan dolayı bizi anlayışla karşılayacağınızı ve destekleyeceğinize inanıyoruz.

KYÖD Sizsiniz,

Saygılarımızla

KYÖD 2018-2020 Yönetim Kurulu 

ÜYE AİDATLARINIZI YILLIK AİDAT BELİRTMEK SURETİ İLE BANKA HESAP NUMARALARIMIZA YATIRABİLİRSİNİZ  

https://kyod.org/banka-hesaplari