EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HİZMETLERİ

AMAÇ: İlk, orta ve yüksek öğrenimde yetişen çocuklarımız ve gençlerimizin ÇAĞDAŞ, İLERİCİ, ATATÜRKÇÜ birer aydın olarak yetişmelerinin sağlanmasında katkı yapmak. Bu amaçla tüm olanak ve araçları kullanarak bu çevrelere yönelmek, sorunların çözümüne ve eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik projeler üretmek. Bu amaçla yapılan çalışmalara katkı sağlamak. Üyelerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, kuşaklar arası birlikteliği oluşturmak, kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmak ve sergilemek amacı ile çalışmalar yapmak,

Orta ve Yüksek öğrenim kurumlarına ve gençliğe yönelik, panel, açık oturum, konferans ve Gençlik Şöleni düzenleyerek bu kesimi aydınlatmak, bunun için ilgili çalışma grupları ile işbirliği yapmak,

Üniversite ve sınavla öğrenci alan orta öğretim Kurumlarına hazırlık olmak üzere yayınlar yapmak, kurslar düzenlemek, yerel basın ile ortaklaşa çalışma yapmak,

Üniversite yönetimi ile işbirliği yaparak gençliğe ve kent halkına yönelik projeler üretmek ve bu projeleri Yönetim Kuruluna sunarak hayata geçirmek,

İlkokulu bitiren yetenekli “dar gelirli” aile çocuklarının eğitim alacağı KYÖD Lisesinin kuruluşuna yardımcı olmak,

KYÖD üye ve çocuklarının ihtiyaç duyabileceği konularda eğitici-yönlendirici çalışmalar yapmak,

Üniversite Gençliğine burs vermek amacı ile hazırlanan Burs komitesi’nin süreklilik kazanmasını sağlamak ve bu komitenin yapacağı çalışmalara katılmak ve burs alan öğrenci sayısını arttırmak amacı ile kaynak yaratıcı her tür çalışmayı Yönetim Kuruluna önermek ve hayata geçirilmesini sağlamak,

Gençlik Hizmetleri Çalışma Grubu ile ortak çalışmalar yaparak orta ve yüksek öğrenim kurumlarında KYÖD etkinliğini arttırmak,

Eğitim politikalarının değişkenliğini ülke gerçekleri doğrultusunda düzeltici çalışmalara katkı sağlamak, sekiz yıllık ilk öğretimin hayata geçirilmesine destek olmak,

Özel gün ve haftaların anlamına uygun kültürel çalışmalar yapmak,

Dar gelirli öğrencileri değişik kültürel çalışmalara katmak, geziler düzenlemek (Anıtkabir, Tiyatro gibi)

Aile içi iletişim, (anne-baba eğitimi ve benzeri gibi) programlar düzenlemek ve rehberlik, psikolojik danışmanlık konusunda hizmet sunmak,

İlimizin okullarının genel dökümlerini ve istatistiki bilgilerini sağlamak, eğitim ile ilgili ilimiz bünyesindeki yatırımları takip etmek

Düzenlenecek çalışmalara KYÖD üyelerinin katılımını sağlamak amacıyla “Üye İlişkileri Çalışma Grubu” ile işbirliği yapmak, bülten ve bütçe çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yıllık ve aylık program hazırlamak,

Tüm kültürel etkinlikler ve sanatın her türlü dalı ile yerel ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlar ile diyalog başlatmak, katkıları tespit etmek,

Kent dokusu içinde yer alan kültürel değerleri belirleyerek bu konuda görüş oluşturmak

Yıllık ve aylık programlara uygun olarak sosyal ve kültürel etkinlikleri tespit ederek, Yönetim Kuruluna önermek ve programların aylık bülten ile ÜYELERE ULAŞMASINI sağlamak,

Sosyal ve kültürel yapımızın geliştirilmesi amacı ile üniversirtemiz ile ortak çalışmalar içerisine girmek ve kent kültürünün ALT YAPISINI oluşturmak amacı ile bu girişimi yaygınlaştırmak,

İlimiz kırsal ve kentsel alanı içinde yer alan kültürel ürünlerin ( PİŞMANİYE gibi) üretime dönüştürülebilir olanlarını tespit etmek ve bunların tanıtımını sağlamak, bu amaç ile kurulması uygun görülen organizasyonları Yönetim Kuruluna önermek,

Üyelerin ve kent halkının bilgi birikimini arttırmak amacı ile açık oturum, konferans ve sempozyum düzenlemek,

KYÖD korosu ve orkestrasının devamlılığını sağlamak,

İlimizde hizmet veren olan konservatuar’a katkı sağlamak. Bu konuda üniversite ile işbirliğine gitmek,

Resim, heykel, grafik, tiyatro, sinema gibi tüm sanat etkinliklerinin KYÖD çatısı altında sergilenmesine imkan sağlamak ve bu konuda uğraş veren üyelerimizi özendirmek.

KYÖD Kütüphanesinin devamlılığını sağlamak ve il kütüphanesini daha etkin hale getirmek için diğer Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak,

İlimizin Kültür geçmişini araştırıp, gizli kalmış ve unutulmuş kültür ve tarih zenginliklerini ortaya çıkarıp, tanıtım amaçlı yayın ve eser oluşturmak,

Değişik sanat dallarında eğitim olanakları sağlamak ve uygulamaya yönelik etkinlik yapmak,

Tüm çalışmalarda program-bütçe uyumunu sağlamak ve bu amaçla Yönetim Kurulu toplantılarına katkı sağlamak,