GENÇ KYÖD

GençKYÖD nedir?..

Toplumun yüklemiş olduğu değerlere sahip çıkan, gençleri topluma faydalı birer birey haline dönüştürmeyi amaçlayan bir kurumdur..

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinin çağdaş, demokratik ve Atatürkçü yapısı içerisinde, halen yüksek öğrenimlerine devam eden öğrenci üyelerin oluşturduğu bir yapılanmadır.

Misyonumuz geleceğin aydınları olmanın getirdiği haklı sorumluluk kapsamında, ülkesine ve milletine bağlı, çağdaş kentimiz kapsamındaki yüksek öğrenim öğrencilerini, geleceğin aydınları sorumluluğunu kazanmaya teşvik eden ve öncelikle genç nesli bilgilendirmeye ve geliştirmeye yönelik aktif çalışmalara öncülük eden bir GençKYÖD yaratmaktır.

genckyod@gmail.com