KYÖD DANIŞMA KURULU ve YÖNETİM KURULU BİLDİRİMİDİR
KYÖD DANIŞMA KURULU ve YÖNETİM KURULU BİLDİRİMİDİR

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Bilindiği üzere,  Dernek Tüzüğümüzün 21.” Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarı” maddesinde,  “Cari yıl üye aidatlarının her yıl 31 Mart tarihine kadar ödenmesi Yönetim Kurulu’nca talep edilmekte olup cari yıl hariç, bir önceki yıl da dahil olmak üzere üye aidat borçlarının tümünü her türlü Genel Kurul’ un yapılacağı yılın 31 Mart tarihine (31 Mart dahil) kadar ödemeyen Dernek Üyeleri’nin, yapılacak Genel Kurul’larda seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, Dernek olanaklarından da yararlanma hakları yoktur. Aidat borçlarını ödemeyen üyelerin, birikmiş üye aidat borçları yasal yollarla kendilerinden tahsil edilir. Üyelikten ayrılma veya üyeliğin sona ermesi, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeler üyelikte bulunduğu sürenin üye aidatlarını ödemek zorundadırlar. Aidat borçlarını ödemeyen üyelerin, birikmiş üye aidat borçları yasal yollarla kendilerinden tahsil edilir. Aidat borçlarının tahsil edilmemesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Üyeler, yasa; tüzük ve yönetmelik esasları ile dernek organlarının kararlarına uymakla ve tüzük hükümleri esaslarına göre taahhütte bulundukları yıllık aidatlarını ödemekle yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulumuzda alınan karar gereğince, ödeme güçlüğü içinde bulunan Değerli Üyelerimize; en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar bir kereye mahsus olmak üzere ve yalnızca Bonus ve/veya Maksimum Kart’ ait olmak üzere birikmiş aidat borçlarının tümünün ödenmesi şartıyla Bankalarla anlaşmalarımız gereğince 4 taksitte ödeyebilme imkanı getirilmiştir. Diğer taraftan, ilimiz dışında ikamet edenlerin veya çalışanların ve/veya Kocaeli vilayetinde olup da iş yoğunlukları ve Derneğimize gelemeyecek derecede  sağlık sorunları olan üyelerimizin ise, Kredi Kartlarını güvenecekleri bir yakınları ile KYÖD’e göndererek ödemede bulunabileceklerinin de hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Yukarıdaki seçeneklerin dışında yine,  en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit yapılmaksızın Derneğimizde nakit ödemede bulunularak veya Derneğimizin  TEB  Çarşı İzmit Şubesi (416)   nezdindeki, IBAN TR54 0003 2000 4160 0000  0119 04 ile 11904 Hesap No’suna yine taksit yapılmaksızın aidat borçlarını bir kerede ödemede bulunmaları zaten Değerli Üyelerimizce bilinmektedir.

Bir diğer husus da Tüzük Tadili’yle ilgili olarak Tüzük Tadil Komisyonumuzca çalışmalar sürdürülmekte olup Tüzük Değişikliği gerçekleşinceye kadar Tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereğince, üyelerimizin, Üyelik Dondurulması veya Onursal Üyelik Başvuruları ikinci bir bildirime kadar askıya alınmış olup bu tür müracaatların kabul edilmeyeceklerinin de not edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Derneğimize Aidat Borcu olup da “Üyelikleri Devam Eden; İstifa Eden; Üyelikleri Sonlandırılan; Üyelikleri Dondurulan; 65 Yaşını Doldurup da Onursal Üyeliğe Geçmiş Bulunanların”,  KYÖD’ün 0 (262) 331 40 44 no’lu telefonundan Dernek Sekreteri Ayşe ÖZGÜR’ü aradıktan sonra borçlarını öğrenerek ödemede bulunmaları, Mayıs 2020 ayında gerçekleştirilecek olan Olağan  Genel Kurul’da aidat borçları olanları sorgulayarak öğrenmek  isteyen üyelerin bulunabileceklerini düşünerek  meydana gelebilecek ve üyelerimizce hoş karşılanmayacak olan   diğer olumsuzlukları  ortadan kaldıracağının da üyelerimizce bilinmesi son derece önem  arz  etmektedir.

Yukarıdaki durum çerçevesinde, Bu nedenle, Saygıdeğer Üyelerimizin konuya hassas davranacaklarına; üyelik sorumluluğu ve KYÖD  Aidiyet bilinci içinde hareket edeceklerine ve vecibelerini yerine getireceklerine inancımızın tam olduğunu belirtiyor, birlikteliğimizin devamı dileğiyle saygılar sunuyoruz. 16 MART 2020

                                                                           KYÖD DANIŞMA KURULU VE  YÖNETİM KURULU