KYÖD GENEL KURUL DUYURUSU - 12 HAZİRAN 2022
KYÖD GENEL KURUL DUYURUSU - 12 HAZİRAN 2022

 

KYÖD GENEL KURUL DUYURUSU - 12 HAZİRAN 2022

GENEL KURUL İLANI

KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ

(KYÖD)

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 16. Olağan Genel Kurulu, 29 Mayıs 2022Pazar günü, saat 11.00’de, Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merkezi Kat:4 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 12 Haziran 2022 Pazargünü saat 11.00’da çoğunluğa bakılmaksızın, aynı gündemle ve aynı yerde yapılacaktır.

KYÖD YÖNETİM KURULU

 

G Ü N D E M:

1- Yoklama ve açılış,

2- Genel Kurul Divanı’nın seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Divan Başkanlığı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

5- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Kurul’a katılan konukların konuşmaları,

6- Dernek Organlarına aday olanların başvuruları için duyuru ve süre verilmesi,

7- Yönetim Kurulu, İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,

8- Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,

9- 2023-2024 yılı üye aidatlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10- Tahmini Bütçe’nin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11- Tüzük tadilatının görüşülmesi ve karara bağlanması,

12- Kesinleşmiş aday listelerinin okunması ve başkan adaylarına söz verilmesi,

13- Dernek organlarının seçimi,

14- Dilek ve temenniler,

15- Kapanış.