Safiye Başar Seramik Sergisi ; “Rastlantı”
Safiye Başar Seramik Sergisi ;  “Rastlantı”

SERGİ DUYURUSU

Safiye Başar “Rastlantı”

Ofiste Sanat

Leyla Atakan Cad. No:11/A İzmit

1-17 Ekim 2020

Safiye Başar’ın “Rastlantı” adlı seramik sergisi, öngörülemeyeni, tesadüfleri estetik bir unsur olarak merkeze alan çalışmalardan oluşmaktadır. Özellikle uzak doğuya özgü seramik pişirim sürecinde, değişen atmosfer etkileriyle seramik yüzeyde ortaya çıkan rastlantısal lekeler, renkler, çizgiler, çatlak ve yarıklar Başar’ın çalışmalarında plastik bir unsur olarak  belirmektedir.

Sanatçı, içinden geçtiğimiz kaotik dönemde duyusal deneyimi öncelediği çalışmalarında “rastlantılar kırılgan bir yüzeyi ve bizi nasıl dönüştürür?” sorusunun peşinden gitmektedir.

Rastlantı bilim, felsefe ve sanatın ortak kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında, ünlü fizikçi Einstein, “tanrı zar atmaz” diyerek, gerçeklikte rastlantı ve belirsizliğe yer olmadığına vurgu yaparken; dönemin sanatçıları rastlantıya dayalı gerçekliğin izlerini sürmeye girişmişlerdir. Önceleri Dada ve soyut dışavurumcu sanatçıların  çalışmalarında ortaya çıkan rastlantısal önermeler, günümüzde gerek kavramsal, gerekse formalist çalışmalarda yaratıcı bir unsur olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Pandemi nedeniyle açılış kokteyli gerçekleştirilmeyecek olan sergi 1-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Ofiste Sanat’ta izlenebilir.

Safiye Başar Kimdir ? : 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Safiye Başar, halen Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde  doçent olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanında sanatsal çalışmalarda sürdüren Başar’ın yedi kişisel ve çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde karma sergileri bulunmaktadır. Erken dönem çalışmalarında Anadolu ve Mezopotamya mitolojisine ait kavramlar üzerinde duran Başar, bir dönem yaşadığı coğrafyanın fiziksel dokusundan yararlandığı seramik heykellerinde kutsal su, kutsal dağ gibi kavramları ele almıştır. Son dönem çalışmalarında ise kadın, çevre ve endüstriyel miras eksenli toplumsal sorunlar öne çıkmaktadır. Başar, ‘‘Kadına Dair’’ çalışma dizisinde Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm kadınların ortak sorunlarına, seramik malzemenin dili üzerinden işaret eder. ‘‘Hakikati Aralamak’’ serisinde ise erken cumhuriyet dönemi girişimi olan Yarımca Porselen Fabrikası kalıntıları üzerinden bir toplumsal bellek okuması gerçekleştirir. Sanatsal ifade alanını seramik malzemenin fiziksel özellikleri ve tarihsel bağlamıyla oynayarak güçlendirmeye, genişletmeye çalışır. Başar’ın, seramik heykelleri yanında, seramik malzemenin dilini video ile birleştirdiği çalışmaları, hazır nesne kullandığı düzenlemeleri de bulunmaktadır.