SPOR VE GENÇLİK HİZMETLERİ

AMAÇ: Genel olarak gençlik sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve bunları topluma aktarmak. Öncelikle KYÖD üyelerinin ve giderek tüm toplum kesitlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine katkı yapmak ve spor bilincini geliştirmek “Aday üye” statüsü ile GENÇ KYÖD yapısı içinde yer alan gençlerimizin nicel ve nitel gelişimini sağlamak, genç kuşak temsilcilerinin deneyimlerini arttırmak amacı ile onları “projeler” bazında üretime teşvik etmek. KYÖD hedefleri doğrultusunda yönlendirerek geleceğin güçlü kadrolarını yaratmak.

Orta ve yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin “kent kültürü” ve “kentli davranışı” konularında eğitimlerini sağlamak amacı ile “ürün” vermek, projeleri hazırlayarak hayata geçirmek,

Gençliğe yönelik panel, konferans ve gençlik şöleni düzenlemek amacıyla Eğitim Hizmetleri Çalışma Grubu ile iş birliği yapmak,

Kocaeli Üniversitesi ile ve diğer üniversiteler ile bağlar kurup ortaklaşa çalışmalar yapmak,

Çalışan gençliği kültürel etkinliklere çekmek için çalışmak,

Genç KYÖD’lülerin etkinliklerinde onlara destek vermek, yönlendirmek, üretgenliklerini sağlamak ve Genç KYÖD ile ortaklaşa Çalışma Grupları oluşturmak

KYÖD’ün altyapısını oluşturmak amacı ile “aday üye” statüsünü geliştirmek ve bu amaçla hazırlanan yönetmeliği, Yönetim Kuruluna sunmak,

Yaş farkı gözetmeksizin tüm üye çocuklarının aktif olarak KYÖD etkinliklerine katılımını sağlamak, bu amaçla;

Orta ve yüksek öğrenim kurumları ile ilişki kurarak hazırlanan projelerin uygulanmasını sağlamak,

KYÖD Gençlik kulübü çalışmalarında devamlılığı sağlayacak şekilde öneriler geliştirmek,

Genç KYÖD’ün SESİ çalışmalarını başlatmak ve bu düşünceyi hayata geçirmek üzere ÖNERİLER geliştirmek,

Dinamik, üretken ve çağdaş bir KYÖD ÜRETİMİNE katkı sağlayan her tür PROJEYİ gündeme getirmek,

Ortaöğrenim, Üniversite ve çalışan kent gençliğinin ulusal ve uluslararası etkinlikler alanlarında katılımlarını sağlamak, bu amaçla Ulusal ve Uluslararası Çalışma Grubu ile işbirliği yapmak 

Tüm çalışmaların genel program- bütçe kapsamı içinde yer alması için öneriler geliştirmek.

Öncelikle KYÖD üyelerinin ve giderek tüm toplum kesitlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri ve spor bilinci kazanabilmeleri için etkinlikler düzenlemek,

Atletizm başta olmak üzere, belirli SPOR dallarında etkinlik gösterebilecek genç KYÖD’lüleri belirlemek,

Bu amaçla, başlangıçta çevre olanaklarından yararlanarak “Kamuoyu” oluşturmak, ilgili spor birimlerinin kurulmasına öncülük etmek,

Çevre ve sağlık bilincini geliştirebilmek amacı ile doğa sporlarına yönelik girişimleri başlatmak ve öncülük etmek,

Orta ve yüksek öğrenim gençliği arasında yarışmacı spor aktivitelerini organize ederek bu konuda da etkin olmak,

Kurulması planlanan KYÖD sosyal tesislerinde yer alacak olan spor alanlarının projelendirilmesine ve yapımına katkıda bulunmak,

Bu alanları kuruluş sonrasında denetim altında tutarak idamesini sağlamak ve işletmek,

KYÖD spor klübünü kurmak ve yaşatmak,

KYÖD Üyelerini beyin sporlarına özendirmek ve teşvik etmek,

Bu amaçla hazırlanan yıllık program-bütçe çalışmalarına katkıda bulunmak,