TARİH ARAŞTIRMALARI

AMAÇ: Genel olarak, antik dönemden beri gerek bölge (Bithynia/Kocaeli ve çevresi), gerekse kent (İzmit/Nikomedia) olarak dünya tarihinde önemli bir konumu olan yöre tarihimizi ortaya çıkarmak, bu yöndeki tarih ve arkeoloji çalışmalarına katkı vermek. Öncelikle KYÖD Üyeleri ve yöre halkı arasında tarih bilincinin yayılmasını sağlama yönünde çalışmalar yapmak.

Kent ve yöre halkının, öğrencilerin “yöremiz tarihi” ve “yerel kültürel miras” konularında bilinçlenmelerini sağlamak amacı ile projeler hazırlayarak hayata geçirmek. Bu projelerin kent yönetenlerince benimsenmesini sağlamak.

Bu konuda panel, konferans, sempozyum ve kültür gezilerine destek vermek ya da düzenlemek.

Kocaeli Üniversitesi ile ve diğer üniversiteler ve kurumlarla bu amaçla bağlar kurup ortaklaşa çalışmalar yapmak.

Tarihsel mirasın korunması için “Kamuoyu” oluşturmak, gönüllü birimlerin kurulmasına öncülük etmek, gerekirse hukuki yolları kullanmak.

Diğer KYÖD Çalışma Grupları ile grubun amaçları doğrultusunda ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmek.

Çalışmalarda kullanabilecek verileri toplamak amacı ile bilgi, belge, fotoğraf araştırmalarında bulunmak.

Yöre tarihi üzerine çalışan öğrenci, akademisyen ve diğer araştırmacılara destek vermek.

Yöre tarihi üzerine kitaplık oluşturmak.

Yapılan çalışmaları yazılı ya da dijital olarak yayınlamak, dağıtımını sağlamak.

Aynı amaçla çalışan diğer kent kurumları ile ortak çalışma ve yayınlar gerçekleştirmek.

Grup proje ve çalışmalarının dernek genel program- bütçe kapsamı içinde yer alması için öneriler geliştirmek.

Kocaelili Tarih ve Arkeoloji yüksek öğrenim öğrencileri ve yöre tarihi/arkelojisi üzerine çalışan akademisyenlere burs ve destek sağlamak üzere Dernek Yönetimi’ne önerilerde bulunmak.