Tarihçe

KYÖD’ün 1947 de İLK KURULUŞ HİKAYESİ ..... : 

1972 Tarihli Pişmaniye Dergisinde Derneğimizin ilk beş kurucusundan biri olan Sayın Necmi ONURBu Dernek Nasıl Kuruldu” başlığı ile yazdığı yazıda o zamanlar adı Yüksek Tahsil Talebe Derneği olan KYÖD’ün 1947 de ilk kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor. “İzmit’i bırakıp da İstanbul’a gittik mi okumak için, birbirimizi görememenin acısı çökerdi yüreğimize. Haftada bir bile bir araya gelemezdik. Buluşmalarımız yine büyük tatillerde ve İzmit’te olurdu. O zamanlar Halkevi olan sonraki yıllarda lokanta olarak kullanılan salonda oturur ve koca bir eğitim devresindeki ayrılıklarımızın acısını çıkarırdık."

İşte bu sıralardaki sohbetlerimizin ürünüdür, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinin oluşumu. O zamanın belediye başkanı rahmetli Kemal ÖZ 250 TL. veriyor masraflarını karşılamaları için, rahmetli Rıfat YÜCE’de derneğin tüzüğünü Türkyolu gazetesinde bedava basıyor.

İlk Kurucular : Orhan DEMİRAĞCI

Nihat TÜREL
Kemal KOÇ
Behçet TURANTEPE
Necmi ONUR

aralarında Orhan DEMİRAĞCI’yı başkan seçiyorlar.

İkinci dönem başkanı Sayın Nihat TÜREL anılarında “Güzel günler yaşıyoruz. Çok partili yaşama henüz yeni geçilmiş olan ülkemizde sanki politikaların provalarını yapıyoruz. Gönüllerimizdeki kültür aşkını, yeşil İzmit’imizin sosyal dokusuna aşılamak istercesine yorulmadan bıkmadan çalışıyoruz. Maddi olanaklardan yoksun genç arkadaşlarımıza öğrenim olanağı sağlamak için konserler tertip ediyoruz, Pişmaniye Gecelerini balo havasında yapıyoruz ve ilk Pişmaniye dergisini çıkarıyoruz” diyor anılarında.

Üçüncü dönem başkanı Sayın Ali Namık ŞENER ise anılarında derneğin adının bir ara “Kocaeli Yüksek Tahsil Talebe ve İzmit Lisesinden Yetişenler” Derneğine dönüştürüldüğünü, derneğin merkezinin Halkevi binasında olduğunu, kendilerinden kira alınmadığını, İzmit Belediyesi ile Özel İdare’den yardım yapıldığını, SEKA’nın kendilerine salon tahsisi yaptığını ve baskı işlerinin bedava yapıldığını anlatıyor.

KYÖD’ün tarihini anlatmaya eski başkanlarımızın anılarıyla başlamamızda elbette ki bir amacımız var. Görüldüğü gibi KYÖD’ün kuruluşu 1947’lerin İzmit’inde bir avuç yüksek öğrenim gencinin dayanışma ruhuyla kurulmuş, kent halkının her kesimiyle kaynaşmış ve destek görmüştür. Bu gençlerin Atatürk’ün kurduğu Halkevlerinde kendilerini geliştirdiklerini söylemeye gerek görmüyorum. İşte bu koşullarda kurulan KYÖD 27 Mayıs 1960 devrimini görmüş 1961 anayasasının ilerici ilkeleriyle tam bir uyum sağlayarak gelişiyor. Yüzlerce öğrenciye okuma olanağı sağlamak için burslar veriyor, üniversiteye hazırlık kursları açıyor, İstanbul’da belediye ve özel idarenin katkılarıyla 55 kişilik bir yurt binası kiralayarak İzmit’li öğrencilere ucuz konaklama olanağı sağlıyor ve üstelik yurt yönetimini de öğrenci arkadaşlardan biri yapıyor. Ayrıca 1971 yılında temeli atılacak Fındıkzade Öğrenci Yurdu’nun ilk önemli çalışmalarını 60’lı yılların sonlarına doğru başlatıyor.

Çağdaş, Atatürkçü, Laik ve Demokrasiyi yüreğinde ve çalışmalarında ilke edinmiş olan KYÖD’lüler halkla bütünleşmenin çok güzel örneklerini vermişlerdir. Her yaz dönemi boş durmayarak hazırlanan bir tiyatro oyunu köylere kadar gidilerek oynanmış, hazırlanan bu tiyatro oyunları ulusal düzeyde yarışmalara iştirak etmiştir. İhtiyacı olan köylerde kütüphaneler açılmış, Atatürk büstleri dağıtılmış kültürel ve tarımsal amaçlı bilgiler sunulmuş ayrıca bazı okullar onarılmıştır. Yardım amaçlı yapılan faaliyetlere halkın katılımı her zaman tam olmuş örneğin 1969 da yapılacak bir geziye tam 225 kişi yaşlı-genç iştirak etmiştir. Yurt genelinde açılan kampanyalara iştirak edilmiş Zap suyunun üzerine yapılan ilk köprüye katkıda bulunmak üzere şehirde halktan yardım toplanmıştır. Kızılay’a yardım amacıyla şehirde kurban derisi toplanmıştır.

O yılların gerçekten hemen hemen her anına damgasını vuran KYÖD üyeleri hiçbir antidemokratik eyleme geçit vermemiş ve ilk defa içinde panel, orkestralar geçidi, spor yarışmaları, tiyatro ve balo gibi etkinliklerin yer aldığı I. Pişmaniye Şenliği’ni gerçekleştirmiştir. Fakat ne yazıktır ki 12 Mart 1971 muhtırası ve onun getirdiği kısıtlamalarla derneğimizde zorunlu olarak kapatıldı.

1974 yılında Sayın Cemal BADEM’in girişimiyle bir araya gelen 60 lı yılların gençleri KYÖD’ü tekrar 1975 de bu defa mezunlar aralarına halen okumakta olan öğrencileri de alarak kurdular, fakat 12 Eylül 1980 Muhtırasının antidemokratik yasaları bütün sivil toplum kuruluşları gibi KYÖD’e de hayat hakkı tanımadı, fakat yılmak ve yıkılmak yoktu, mutlaka olacaktı. Kurucu başkan Sayın Cemal BADEM yine telefonlara sarıldı ve bulabildiği herkesi KYÖD’ün yeniden hayata geçirilmesi için göreve davet etti. Çalışmalara artık bazı arkadaşlar eşleriyle, bazıları torunlarıyla katıldılar. Sapanca ile SEKA Tesislerinde ve daha birçok yerde pikniklerde çalışmalar pekiştirildi 13 Ocak 1993 tarihinde üçüncü kez mezunlar derneği olarak tekrar doğdu. Bu kuruluşta başkanlığa Sayın Cemal BADEM getirildi. Kuruluş esnasında Valimiz Sayın Kemal NEHROZOĞLU ve Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Sefa SİRMEN’in büyük katkıları unutulamaz. Belediyeden kiralanan ve 29 Ekim 1993 de açılışı yapılan sosyal tesislerde bugün her türlü sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. (Korolar, resim kursları, dans kursları, paneller, seminerler, sergiler, şiir dinletileri, imza günleri) Genç KYÖD’lüler geleceğe bu sosyal tesislerde hazırlanmaktadır.

Üçüncü kuruluşuyla birlikte kendi öz varlıklarına ve tesislerine kavuşma yönünde büyük çabalar sarf edilmiştir. Bu amaçla 24.06.1995 tarihinde 120 KYÖD’lünün katılımıyla Radyo KYÖD, 74 KYÖD’lü ise 3.700.000.000.-TL bağışla KYÖV’ü kurdular. Ayrıca KYÖD Sosyal Tesis İşletmeciliği Şirketini de hayata geçirerek bugün kullandığımız sosyal tesis işletilmektedir.

KYÖD Haziran 1996 da Habitat II toplantılarıyla uluslararası ilişkilere de yönelmiştir.

Dernekte oluşturulan 10 çalışma grubu ve Genç KYÖD’lülerle yaptıkları çalışmalar ile yönetime yol gösterici projeler üretmektedirler.

KYÖD İzmit Kent Kurultayı’nın oluşumunda kurucu rol oynamıştır.

KYÖV’ün çalışmaları sonuç vermiş 17 Ağustos depremine rağmen 1999 – 2000 eğitim döneminde KYÖD İlköğretim Okulu Arızlı mevkiinde 30 dönüm arazi üzerinde yapılan tesisleriyle öğrenim yılına ODTÜ’nün işletmeciliğinde başlamıştır.

17 Ağustos depreminden kendisine sorumluluk çıkaran KYÖD, KYÖD Arama-Kurtarma ekibini kurarak Kocaeli Sivil Savunma Müdürlüğü ile işbirliğine girişmiştir. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Arama Kurtarma ekibini kurmuştur.

Ekip bünyesindeki tıbbı personelin çokluğu ile SDC (İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Dairesi) nin dikkatini çekmiş çalışmalarını medikal alana yönlendirmiştir. Böylece Marmara depremi sonrası gönüllülük esasına göre kurulan arama kurtarma ekibi, sivil toplum örgütleri arasında Avrupa ve Türkiye’de ilk olarak medikal kurtarma unvanı alan ve taşıyan ekiptir. Dünya standartlarındaki yapılanması, ulusal ve uluslararası afetlerde görev alarak, amaç ve bu çalışma şekli ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından model alınmış ve ASOP (Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi) kapsamında Türkiye’nin tüm illerinde ve KKTC’de kurulan UMKE (Ulusal medikal kurtarma ekipleri )‘ne öncülük etmiş ve eğitimlerine katkı sağlamıştır.

Marmara depremi sonrası, dünyanın en büyük renal felaketi olarak kayıtlara geçen ülkemizde, kurtarma sonrası sakatlanmaları minimuma indirgemeyi amaçlayan ekibimiz, afetzedenin sağlıklı yaşam standardını yükseltmek ve afet sonrası insani yardım sonrasında bu ekip Medikal Kurtarma ekibinin görevi afetzedelere olay mahallinde ileri yaşam desteği ve hastane dışı uzun sureli bakım sağlamaktır. Ekip bu amaçla organize olmuş, kadrolaşmış ve donanmıştır. Ciddi yaralanmalar ve hastalıklarla karşılaşılabileceğinin ve tedavi gerekebileceğinin bilincindedir. Medikal personel aynı zamanda Arama Kurtarma ekip personelinin yaralanmaları ve zararlı materyallere maruz kalmasının sınırlı tedavisinden de sorumludur. Buna ek olarak, arama-kurtarma köpeklerini tedavi edebilecek kapasiteye sahip olmalıdırlar.

Sonuç olarak diyoruz ki KYÖD Türkiye de büyük bir oluşumdur. KYÖD Çalışma Gruplarıyla projeler üreterek, çağdaş ve aydınlık sesi Radyo KYÖD ile halka sesini ve mesajını duyurarak KYÖD İlköğretim Okulu ile aydınlık ve çağdaş nesiller yetiştirerek 2000 li yıllarda kendini aşarak Atatürk’ün gösterdiği çağdaş dünyaya girmiştir. Yapılanlar hiçbir zaman yeterli görülemez.

KYÖD enerjisi ve devrimci karakteriyle yeni hedeflere koşmaya devam etmektedir.