ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

AMAÇ: Yerel ve ulusal birikimlerin yanısıra, uluslararası deneyimleri ve birikimleri KYÖD’e, KYÖD üyelerine aktarmak ve giderek bu tecrübeler ışığında oluşacak her türlü projeye katkı sağlayarak bu çalışmaların ulusal ve uluslararası bağlantılarını kurmak.

Merkezi yönetimin karar ve uygulamalarını izlemek. Bu karar ve uygulamaların KYÖD’ün çağdaş, demokrat ve Atatürkçü ilkelerine uygunluğunu araştırıp değerlendirmek. Kent ve Ülke çıkarları ile toplumsal yarar analizini yaparak toplumu bilgilendirmek.Bu karar ve uygulamaların halkımızın ve özellikle gençlerimizin geleceğine yönelik yararlılık derecesini belirlemek.

Türkiye’nin gündemini oluşturan olumsuzlukların aşılmasında KYÖD ilkeleri doğrultusunda gereken hertürlü çalışmayı yaparak, çağdaş, aydınlık bir Türkiye çaba harcamak.

Merkezi yönetimin karar ve uygulamaları ile yerel yönetimlerin karar ve uygulamaları arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilmesinde, KYÖD’ün amaçları, ülke çıkarları ve toplum yararlarını esas alarak giderilmesinde çözümler üreterek katkıda bulunmak.

Türkiye’nin gündemini yakından takip etmek ve bu amaçla çalışma grubu üyeleri arasında yazılı ve görsel basını izleyip raporlar sunmak üzere iş bölümü yapmak.

Devlet organlarının kararlarının yayınlandığı Resmi Gazete’yi sürekli izleyerek, grup çalışmaları için veriler hazırlamak. Özellikle de Kocaeli halkı ve derneğimiz üyelerini ilgilendiren konularda bilgiler toplamak, toplanan bilgi ve belgeleri ilgili çalışma gruplarına ve üyelerimize duyurmak.

Devletin merkezi yönetim birimlerinde görev alan ve sorumluluk taşıyan (Bakan, Milletvekili, Genel Müdür vb.) Kocaeli’lerin çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalarla ilgili raporlar hazırlamak

Çalışma alanı içerisinde merkezi yönetimin almış olduğu karar ve uygulamalarla ilgili olarak KYÖD’ün amaçlarına, Atatürk İlkelerine, çağdaş, demokrat Türkiye idealine uygun düşmeyen durumlarda alınan karar ve uygulamaların düzeltilmesi amacına yönelik kamuoyu oluşturmak.

Görev alanına giren konularda gerektiğinde ayrı bir çalışma grubu oluşturmak. Bunun için konu ile ilgili uzman üyelerimizin desteğini sağlamak. 

Türkiye’nin gündemini oluşturan olumsuzlukların aşılmasında KYÖD ilkeleri doğrultusunda gereken hertürlü çalışmayı yaparak, çağdaş, aydınlık bir Türkiye Yaratılması için çaba harcamak.

Derneğin amaçlarını, çalışma gruplarının istemlerini dikkate alarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye temsilcileri ile ilişki kurmak, bu yolla sağlanabilir görünen katkıları KYÖD’e aktarmak,

Birleşmiş Milletler Örgütlerinin Türkiye Temsilcilikleri ile temasa geçerek, yurtdışında var olan sivil toplum yapılanması ile ilgili bilgi toplamak, derleyerek KYÖD bünyesinde dökümante etmek ve uygulanmakta olan ilginç projeleri tespit ederek Yönetim Kuruluna önermek,

KYÖD benzeri örgütleri tespit ederek, ilişkiye geçmek ve karşılıklı bilgi ve deneyim alış-verişini sağlamak, bu yolla KYÖD’ün ve İzmit’in uluslararası tanıtımını yapmak, 

KYÖD Dergisi’nin hazırlık çalışmalarına katılarak İNGİLİZCE – ALMANCA özet anlatımını hazırlamak, KYÖD Tanıtım Kitapçığı ve gerekli diğer yayınların yabancı dile çevrilmesini sağlamak,

KYÖD açısından izlenmesi gereken uluslararası periyodik yayınları belirlemek ve üye olunmasında fayda görülenleri Yönetim Kuruluna bildirmek,

Çalışma gruplarının talep edebileceği kitap, dergi ve benzeri dökümanları sağlamak ve kurulmasını talep edebilecekleri uluslararası ilişkileri sağlayarak geliştirmek,

KYÖD üyelerinin bilgilerini artırmak amacı ile yurtiçi ve yurtdışı gezileri düzenlemek ve bu gezilerin program ve bütçesini hazırlayarak gerçekleştirmek, bunun için ilgili Çalışma Grupları ile işbirliği yapmak,

Kentimizin sanat ve kültür değerlerinin yurtdışı tanıtımını yapmak ve olanaklar elveriyorsa sergilenmesi için çaba harcamak,

HABITAT çerçevesinde oluşan Sivil Toplum Örgütleri Masası ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile temas içinde olmak,

Orta ve Yüksek Öğrenim gençliği için kültürel değişim programları organizasyonu yapmak, bu konuda Gençlik Hizmetleri Çalışma Grubu ile işbirliği yapmak,

Pişmaniye ve Gençlik şölenleri için Müzik, Tiyatro, Spor ile ilgili yabancı grupların getirilmesini sağlamak,

Değişik Uluslara özgü kültür etkinlikleri düzenlemek,

KYÖD etkinliklerini INTERNET’e yansıtmak ve KYÖD’ün INTERNET kanalı ile iletişimini sağlamak.