ÜYE İLİŞKİLERİ

AMAÇ: Üyeler arasındaki iletişim ve ilişki düzeyini geliştirmek, üyelerin birbirini daha iyi tanımasını birbirileriyle sıcak dayanışma içerisine girmesini sağlamak ve tek tek herbir üyenin üretkenliğini ve birikim düzeyini artırmaktır.

Üye listelerinin sağlıklı bir biçimde düzenlemek,

Üyeler ile ilgili elde edilmesi gereken tüm bilgileri toplayarak kayıtların bilgisayara girilmesini sağlamak,

Üyelerin etkinliklere katılma ve yararlanma oranlarını belirlemek,

Üyelerin sorunlarını tespit etmek çözüm yolları üretmek,

Üye menfaatlerini artırmak amacı ile indirimli otel, seyahat, alışveriş vb. imkanları araştırmak,

Üyelere yönelik “ÖNERİ HATTI” oluşturarak katılımı sağlamak eleştirileri almak,

Alınacak ASİL ve ADAY üye başvurularının bilgiler ve tüzüğe uygunluk yönünden ÖN DEĞERLENDİRMESİNİ yaparak, başvuruları EKSİKSİZ olarak Yönetim Kuruluna getirmek,

ASİL ve ADAY üyelik ile ilgili olarak, derneğimize YARARLI olabilecek isimleri belirleyerek, Yönetim Kuruluna ÖNERMEK,

Üye alımı ile ilgili kriterleri zaman içinde SORGULAMAK ve bu kriterler ile ilgili olarak öneriler getirmek,

Üyeler arası dayanışmayı ve bilgilenmeyi arttırmak için ÜYE KATALOĞU çıkarmak,

Üye ilişkileri yönünden tüm diğer grup çalışmalarına destek olmak ve iş birliği yapmak,

Üyelerin KYÖD faaliyetlerine yönelik memnuniyetlerinin ölçülebilmesi için anket düzenlemek, bunun için Toplam Kalite Yönetimi Çalışma Grubu ile işbirliği yapmak,

İlçelerde, beldelerde ve üye sayısı beş kişiden fazla olan işyerlerinde bir üyenin iletişim sorumlusu olarak görevlendirilmesini sağlamak ve iletişimin devamlılığını takip etmek,

Üyeler ve aileleri arası dayanışmayı sağlamak için, organizasyonlar yapmak, (Pazar günleri brunch ya da piknik düzenlemek gibi)

Yıllık ve aylık program ve bütçe hazırlayarak genel program ve bütçe çalışmalarına katkı sağlamak